Medlemsbedriftene i Energiklyngen Nord er hver for seg svært kapable leverandører med spisskompetanse og gjennomføringsevne innenfor en rekke fagområder. Gjennom klyngen utvikler vi vår kunnskap og skaper samarbeidskonstellasjoner som gir konkurransestyrke også på store prosjekter innen samferdsel, maritim næring, olje- og gass og mineralutvinning. Våre medlemsbedrifter har særlige fortrinn innen vedlikeholds- og utbedringskontrakter. Gjennom EKN blir vi enda sterkere. Spør gjerne din kontaktperson om et EKN-prosjekt kan være aktuelt.

Markeder

Samferdsel

Omfatter offentlig og privat infrastruktur som flyplasser, veier, broer, tuneller, linjenett, fibernett o.l.

Maritim næring

Omfatter aktivitet knyttet til skipsbygging, skipsvedlikehold, bygging og vedlikehold av installasjoner i tilknytning havbruk og annen fiskerirelatert virksomhet.

Olje- og gass

Omfatter relatert virksomhet til utvinning av olje og gass. Dette omfatter vedlikehold og modifikasjon på både flytende og faste installasjoner.

Mineralutvinning

Omfatter installasjoner mv i tilknytning til gruvedrift og utvinning av malm og mineraler.

Medlemmer

» Akvaplan Niva

» Bunker Oil

» Imes

» Kuldeteknisk

» Lars Holm Shipping

» Nordic Crane Nord

» Remiks Næring

» Spider Industrier

» Tromsø Skipsverft

» Fagskolen i Troms avd. Tromsø

» GK Elektro

» KUPA

» Maritim Sveiseservice

» North Agency

» Perpetuum

» TR Invest

» Holm Agency

» Jobzone Tromsø

» Nord-Norsk Isolering

» Norut

» Randstad Tromsø

» Se Opp Tilkomstteknikk

» Solid Vedlikehold

» Tromsø Havn

Klikk her for å gå til medlemsoversikten!

Sjekkliste EKN-prosjekt:


  • To eller flere leverandører
  • Harmonisert avtaleverk
  • Sentralisert prosjektplan
Finn ut mer