Strategiprosess for EKN presentert på medlemsmøte i desember

I løpet av 2017 har styret i Energiklyngen hatt fokus på det strategiske arbeidet. Dette har munnet ut i et strategidokument som peker på noen av viktigste utfordringene og mulighetene som klyngen står overfor, og gir retning til det videre arbeidet. Oppsummert handler det om at EKN i enda sterkere grad skal fungere som en lyttepost og informasjonskanal som sikrer at medlemmene har god oversikt over det som skjer i markedet, og også om en forsterket synlighet og profilering utad som skal komme den enkelte til gode.

– Vi skal bli mye mer synlige i den offentlige debatten, og være en aktør som blir lyttet til når næringsutvikling og muligheter i nord diskuteres, , forklarer Oddmund Åsen som er koordinator for klyngen.

– Samtidig er det viktig at vi bidrar på det forretningsmessige, med å være en profileringsarena som skaper nye muligheter for det enkelte medlem og bidrar til at kontrakter havner i vår region, sier leder for styret i Energiklyngen Nord, Ole-Johan Pedersen fra Albert E. Olsen.

Ifølge strategidokumentet er de overordnede målene for EKN å:
– øke mulighetene til å få oppdrag til medlemmene i klyngen
– øke samarbeidet mellom medlemmene slik at man er i posisjon til å ta større oppdrag
– jobbe med at enda flere skal bli sertifisert ihht. ISO 9001, Norsok S-006N (HMS) og Achilles
– forsterke etterutdanning og være en pådriver for kompetanseøkende samarbeid
– sikre klyngeeffekt gjennom samarbeid med det offentlige, relevante forskningsmiljøer og andre klyngen
– være en samfunnsaktør som deltar i debatten, særlig på næringspolitikk
– formidle relevant ekstern informasjon til deltakerne

Ifølge Ole-Johan Pedersen vil man se flere konkrete tiltak basert på strategidokumentet i de kommende året.
Hele dokumentet kan du laste ned her.

Oddmund Åsen, prosjektleder for Energiklyngen Nord

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *