Årsmøte i Energiklyngen Nord

Energiklyngen Nord arrangerer årsmøte 26 mars kl 11:30 på Quality Hotel Saga

 

1130-1230 Lunsj
1230-1315 Oppstart – velkommen

Stig A Hansen, Ishavskraft: «Energi mot apati»

Erling Dalberg, Troms Kraft Nett: «Kraftsystemets status og utfordringer i Nord-Norge»

 

1315-1500 Årsmøte
Saks nummer Saker til behandling

1/19

Åpning v/ styrets leder (opprop og registrering)

2/19

Godkjenning av stemmeberettigete

3/19

Godkjenning av innkalling og saksliste

4/19

Konstituering av årsmøtet/generalforsamlingen: leder, sekretær og 2 til å undertegne protokollen

5/19

Årsmelding 2018 med driftsregnskap og balanse for Energiklyngen Nord. Disponering av driftsresultat

Vedlegg nr 1

6/19

Budsjett og aktivitetsplan EKN 2019

Vedlegg nr 2

7/19

Fastsettelse av kontingent for 2019

Styret har i forbindelse med behandling av budsjettet for 2019 anbefalt at kontingenten for 2019 blir den samme som i 2018.

Kontingenten er årlig, betales pr kvartal 2015 kr 2016 kr 2017 kr 2018 kr 2019 kr

forslag

Skoler/utdanning/offentlig  5 000 7 500 7 500 7 500 7 500
0-10 ansatte 10 000 15 000 15 000 15 000 15 000
11-25 ansatte 15 000 25 000 25 000 25 000 25 000
26-50 ansatte 20 000 35 000 35 000 35 000 35 000
51 + ansatte 30 000 55 000 55 000 55 000 55 000
Sum kontinent 305 000 592 000 581 000 546 275 540 000

8/19

Valg av styre og valg av valgkomite for Energiklyngen Nord

Valgkomiteen har fremmet følgende forslag valg av styre i EKN:

 

Ole Johan Pedersen, (leder) gjenvalg (på valg i 2021)

Marius Storli, (nestleder) gjenvalg (på valg i 2021)

Heidi Johnsen, gjenvalg (på valg i 2021)

Roar Karlsen, gjenvalg (Ikke på valg)

Geir Pedersen, gjenvalg (Ikke på valg)

 

Atle W Robertsen ønsker å tre ut av styret, det må derfor veles et nytt styremedlem for Atle som vil være på valg i 2020.

 

Det er kommet følgende forslag til nytt styremedlem her:

Beate Stormo

Stein Åge Kaspersen

 

Følgende personer velges inn i valgkomiteen:

 

Stein Åge Kaspersen (på valg i 2021)

Chatrine Fosse (på valg i 2020)

9/18

Orienteringssaker:

·       Studietur med besøk hos Olje- gassklyngen Helgeland (OGH)

·       North Network 2019

·       Hjemmeside, distribusjon av nyheter fra medlemmene

1500-1530 Havnesjef Jørn-Even Hanssen fra Tromsø Havn presenterer planer for bla Masterplanarbeidet for Grøtsund

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *