Felles tjenester og arrangementer

Energiklyngen Nord gjennomfører felles kurs og sertifiseringer, og legger til rette for at våre medlemsbedrifter er oppdatert på alle relevante krav som stilles leverandørindustrien. Vi arrangerer også den årlige North Network-konferansen i juni der ulike dagsaktuelle tema settes på dagsorden.