Energiklyngen Nord har som mål å bidra til at våre medlemmer er best mulig rustet i konkurransen om større oppdrag.