En sterk og bærekraftig industriklynge i nord

Energiklyngen Nord er et tverrfaglig bedriftsnettverk som har energi, marin, maritim næring og bygg og anlegg som hovedsatsningsområder. 

Gjennom utviklingsprosjekter, kompetanseheving og markedsarbeid, er vårt mål å øke konkurransekraften og potensialet til hvert medlem

GRØNN OMSTILLING OG BÆREKRAFT

 Energiklyngen Nord er forpliktet til å akselerere grønn omstilling og bærekraft i Nord-Norge. 

Mot nye
energiformer

Energiklyngen Nord vil bidra til å løfte kompetansen i klyngen slik at vi blir en kunnskapsklynge som bidrar til innovasjon og omstilling, og dermed økt omsetning og aktivitet for klyngens medlemmer.

PLANLEGGER FOR AKTIVITET PÅ GRØTSUND

Energiklyngen Nord er tildelt kr 200 000 fra Innovasjon Norge for å gå i gang med et forprosjekt med mål om økt aktivitet på Grøtsund.

Aktiviteter

Her finner du en oversikt over aktivitetene til Energiklyngen Nord. Gjennom klyngen utvikler vi vår kunnskap og skaper samarbeid som gir styrke på store prosjekter innen samferdsel, maritim næring, olje- og gass og mineralutvinning. 

Aktuelt

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema