En sterk og bærekraftig industriklynge i nord

Energiklyngen Nord er et tverrfaglig bedriftsnettverk som har energi, marin, maritim næring og bygg og anlegg som hovedsatsningsområder. 

Gjennom utviklingsprosjekter, kompetanseheving og markedsarbeid, er vårt mål å øke konkurransekraften og potensialet til hvert medlem

EKN Future

EKN Future er et program utviklet av og for Energiklyngen Nord. Målet er å styrke deg som fremtidens leder, og gi deg verktøy som sikrer bærekraftig vekst og lønnsomhet for din bedrift.

Oppstart september 2024

GRØNN OMSTILLING OG BÆREKRAFT

Energiklyngen Nord er forpliktet til å akselerere grønn omstilling og bærekraft i Nord-Norge. 

PLANLEGGER FOR AKTIVITET PÅ GRØTSUND

Energiklyngen Nord jobber for etablering av et maritimt industricluster på Grøtsund. 

ÅRSMELDING

 

Årsmelding for 2023                        Årsmelding 2022

Forside 13                Forside 14

 

 

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema