En sterk og bærekraftig industriklynge i nord

Energiklyngen Nord er et tverrfaglig bedriftsnettverk som har energi, marin, maritim næring og bygg og anlegg som hovedsatsningsområder. 

Gjennom utviklingsprosjekter, kompetanseheving og markedsarbeid, er vårt mål å øke konkurransekraften og potensialet til hvert medlem

Mot nye
energiformer

Energiklyngen Nord vil bidra til å løfte kompetansen i klyngen slik at vi blir en kunnskapsklynge som bidrar til innovasjon og omstilling, og dermed økt omsetning og aktivitet for klyngens medlemmer.

PLANLEGGER FOR AKTIVITET PÅ GRØTSUND

Energiklyngen Nord er tildelt kr 200 000 fra Innovasjon Norge for å gå i gang med et forprosjekt med mål om økt aktivitet på Grøtsund.

Aktiviteter

Her finner du en oversikt over aktivitetene til Energiklyngen Nord. Gjennom klyngen utvikler vi vår kunnskap og skaper samarbeid som gir styrke på store prosjekter innen samferdsel, maritim næring, olje- og gass og mineralutvinning. 

Aktuelt

Forside 2

Konferanseoversikt høsten 22

  Husøydagan Husøya på Senja 19. – 21. august Konferanse/møtested for politikk og næringsliv program og påmelding Nor Fishing Trondheim /digital 23. – 26. august

Les mer
Forside 4

Barentshavskonferansen

Barentshavkonferansen er møteplassen der ulike utfordringer og muligheter knyttet til energi- og petroleumsindustrien diskuteres. Nye grønne energiformer, fremtidig aktivitet, bærekraft, klima, klimarisiko og omdømme er

Les mer

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema