Digitalt Frokostmøte med Energiklyngen Nord: Nye innleieregler

Tid og sted

Fra: 24. mars 2023 08:30
Til: 24. mars 2023 09:15
Hvor: Teams

Fra og med 1. april skal det ikke lenger være lov til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak for å dekke midlertidige behov. 

Dette innebærer langt på vei at adgangen til å leie inn arbeidskraft avgrenses til vikariater og praksisarbeid, med noen unntak.

I dette frokostmøte vil vi gjennomgå de nye innleiereglene og hvordan dette påvirker arbeidsgivers handlingsrom og hvilke konsekvenser dette får for berørte virksomheter.

Vi er så heldige at vi har med oss Henriette Kristoff og Torgrim Sollid fra Randstad. De vil snakke om hvordan dette påvirker mulighetene til å leie inn arbeidskraft når de nye reglene trer i kraft, og hvordan de kan bistå bedriftene med deres arbeidskraftbehov etter endringene.

Vi ønsker velkommen til en morgen med oppdateringer av et omfattende, men viktig regelverk!

Dere kan melde dere på via Outlook – imvitasjon, eller via e-post til anemarthe@kupa.no

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema