Høstmøte Energiklyngen Nord

Tid og sted

Fra: 16. september 2020 12:00
Til: 16. september 2020 15:30
Hvor: Quality Hotel Saga, Tromsø

Velkommen til høstmøte i Energiklyngen Nord på Quality Hotel Saga den 16. september 2020.

Vi starter med en felles lunsj (1 meters avstand), og fortsetter med et godt program.

12.00               Felles lunsj

13.00               Velkommen til medlemsmøtet, ved styreleder Marius Storli.

13.10               EKN, status i klyngen, – og foreløpige planer for 2020, 2021, ved daglig leder Ane – Marthe Sani

13.20               Hydrogenprosjektet, ved Øyvind Jørgensen.

13.45               Kaffeprat

14.00               Den nye fylkeskommunen; vår rolle og våre strategier. Fylkesordfører i Troms og Finnmark – Ivar B. Prestbakmo.

14.30               Masterplan Grøtsund ved Havnedirektør Jørn Even Hansen

14.50               Kaffeprat

15.00               Byen og industrien, ved Tony Høgtun Liafjell.

15.15               Kystsoneplanen. Ingrid Berthinussen

15.30               Vel hjem

Høstmøtet er en viktig møteplass for medlemmene i EKN, og vi håper du vil prioritere å komme. Vi har valgt å gjennomføre møtet fysisk, men med gode smittevernstiltak. Det er noen begrensninger på antall personer det er plass til inne på møterommet. derfor er vi avhengig av en tilbakemelding om hvem som kan delta fra din bedrift. Send en påmelding på e-post til anemarthe@kupa.no 

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema