Norge som energimakt i 2050? Kjernekraft – den nye oljen?

Tid og sted

Fra: 10. april 2024 08:30
Til: 10. april 2024 11:00
Hvor: Bankhjørnet, Storgata 65, 9008 Tromsø, Norge

Kjernekraft representerer en ubenyttet mulighet i vår søken etter bærekraftige energiløsninger. Mens vi står overfor en økende etterspørsel etter strøm, forblir kjernekraftens potensiale uutforsket.

Dagens energisituasjonen 

  • Energisituasjonen og prognoser for de neste årene, Inger Johnsen, Troms Kraft
  • Tapte forretningsmuligheter:

-Brødrene Karlsen, Brynjar Karlsen

-Fjul, Tomas Solstad

 

 

I hvor stor grad er kjernekraft en reel mulighet?

  • Hva er potensialet i teknologien, hvilke innstasfatktorer trengs, er det bærekraftig økonomisk og i hvor stor grad er dette en realistisk del av energimiksen? – Jon Samseth
  • Hva er egenetlig risikobildet, kan dette «gå åt skogen»? Hvilke lover og reguleringer gir rom eller begrensninger for teknologien? – Robert McDonald,

 

Det politiske bildet

  • Hvorfor etablere Norske kjernekraftkommuner? Og hva er målet og ambisjonen? – Fredrik Holm, Ordfører Halden kommune
  • Et lokalt blikk på de regionale holdningene -Er kjernekraft en mulighet for Tromsø? – Anne-Berit Figenschau, Høyre

 

Panelsamtale med Q&A

  • Panel med Q&A

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema