North Network 2019

Tid og sted

Fra: 28. juni 2021 11:30
Til: 29. august 2019 14:00
Hvor: Tromsø

PROGRAM

Onsdag 28. august

Bli kjent med den arktiske hovedstaden

11:30 – 12:30    Registrering og lunsj

12:30 – 12:40    Velkommen

Bernt Eriksen – North Network, komiteleder

12:40 – 12:55    Start ditt arktiske eventyr – velkommen til Tromsø

Visit Tromsø – Chris Hudson, reiselivssjef

12:55 – 13:10    Mingling og film

 

Med nord som utgangspunkt

13:10 – 13:25    Verdiskaping i Tromsøregionen

Næringsforeningen i Tromsøregionen – Trude Nilsen, adm. dir.

13:25 – 13:45    Fra Tromsø til verden og verdensrommet

Kongsberg Satellite Service – Nina Soleng, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt

13:45 – 14:15    Pause og mingling

14:15 – 14:35    Morgendagens løsninger i Barentshavet

Lundin Norway – Charlotte Berge, direktør feltutvikling

14:35 – 14:50   Tromsø som maritim industriklynge

Maritim Sveiseservice – Roar Karlsen, daglig leder

14:50 – 15:05   Næringsutvikling og innovasjon

Troms fylkeskommune – Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for kultur og næring

15:05 – 15:25    Biogass, den nye driveren

Sintef Nord – Gorm Breimo, forretningsutvikler

15.25-15.45      Hydrogen, det nye batteriet

Glomfjord Hydrogen – Finn Nordmo, daglig leder

15.45 – 16:25   Spørsmål/gruppearbeid/presentasjon

– og noen smaksprøver før middagen

 

19:00 – 22:00  Middag og omvisning på Full Steam

– Aurora Spirit gir oss en smak på eventyret sitt

 

 

Torsdag 29. august

Teknologi som drivkraft for vekst

08:30                  Velkommen til dag 2

08:40 – 09:00  3 digitale megatrender

Helt Digital – Marius Karlsen, daglig leder

09:00 – 09:20  IoT – Muligheter og besparelser

Emerson – Petter Skaraas, salgsdirektør

09:20 – 09:40  Fremtidens borerigg

Aker BP – Martin Aagaard Olsen, teknologi- og digitaliseringsingeniør

09:40 – 10:00    Pause og mingling

10.00 – 10:20    Digitalisering i praksis

Baker Hughes – Rune Sele, teknologidirektør

10:20 – 10:40    Fra offshore til landbasert industri

Roxel Infra – Jan Forsell, adm. dir.

10:40 – 11:30    Spørsmål/gruppearbeid

11:30 – 12:15     Lunsj

 

Fornybar energi som konkurransefortrinn

12:15 – 12:35    Lagring av fornybar energi

Corvus Energy – Roger Rosvold, VP Salg

12:35 – 12:55    Fra fossilt til fornybar transport

Torghatten Nord ASA – Torkild Torkildsen, adm. dir.

12:55 – 13:15    Flytende vind – den nye oljen?

Equinor – Jon Barratt Nysæther, ledende ingeniør utvikling av flytende vind

13:15 – 13:30    Vi er elektrisk

Grovfjord Mekaniske Verksted – Anders Breines, gruppeleder elektro

13:30 – 13:50    Universitetet som samarbeidspartner

Universitetet i Tromsø – TBA

13:50 – 14:00    Oppsummering og avslutning

 

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema