NPF Barents: Paneldebatt om energikompetansen for en langsiktig satsning i nord

Tid og sted

Fra: 10. februar 2022 16:00
Til: 10. februar 2022 18:30
Hvor: Rødbanken (Festsalen), Tromsø,
MOT NYE ENERGIFORMER
Velkommen til paneldebatt i regi av NPF Barents, den 10.februar kl 16.00 i Rødbanken.
Vi som leverandørindustri vil her få viktig servert viktig kompetansepåfyll , så dere oppfordres til å delta og til å bidra i den påfølgende debatten.
Det er viktig å si i fra om at det er behov for petroleumskompetanse ved de nord norske universitetene.

Kompetanseutvikling for satsninger innen energisektoren vil bli gjenstand for diskusjon i debatten. Aktører fra UiT Norges Arktiske Universitet, Akvaplan Niva, Oljedirektoratet, Norsk Olje og Gass vil være i panelet for å diskutere hvordan vi kan sikre en bærekraftig kompetanseutvikling for fremtiden.

 

PROGRAM

 • Kl 15:30 → Dørene åpnes
 • Kl 16:00 → Velkommen ved styreleder i NPF Barents, og presentasjon av møteleder og moderator Peter Arbo, UiT
 • Kl 16:05-16:15 → Historisk tilbakeblikk på utviklingen av energinæringene i Nord-Norge, og begrensningene i ringvirkningene for landsdelen som følge av manglende kompetanse og lokal tilhørighet. Er det likegyldig for ringvirkningene i landsdelen hvor de ansatte hos operatørene kommer fra?
 • Kl 16:15-16:25 → Stig-Morten Knutsen, Oljedirektoratet: Framtidig aktivitet i nordområdene i forhold til petroleum og ny aktivitet innenfor havbunnsmineraler og grønn energi.
 • Kl 16:25-16:35 → Sigrid Ina Simonsen, Norsk olje og gass: Energinæringenes behov for kompetanse i nordområdene de neste tiårene.
 • Kl 16:35-16:45 → Nils Arne Johnsen, TFFK: Energinæringen – en viktig kompetansenæring for næringslivet i nordområdene som må utvikles.
 • Kl 16:45-16:55 → Morten Hald, UiT: Hvilken relevant kompetanse for energinæringene kan Institutt for geovitenskap ved UiT levere framover for sikring av kompetanseoppbygging i regionen.
 • Kl 16:55-17:05 → Salve Dahle, Akvaplan-niva: Levering av kunnskap til petroleumssektoren i nord gjennom 40 år – behovet for økt kompetanse og FoU i Nord-Norge de neste 40 årene.
 • Kl 17:05-17:15 → Kaffepause og beinstrekk
 • Kl 17:15-18:30 → Paneldebatt med inviterte debattanter.
 • → Stig Morten Knutsen, Oljedirektoratet
 • → Sigrid Ina Simonsen, Norsk Olje og Gass
 • → Nils Arne Johnsen, TFFK
 • → Morten Hald, UiT
 • → Salve Dahle, APN
 • → Dag Rune Olsen, Rektor, UiT

Det blir anledning til spørsmål fra salen. Oppsummering og avrunding ved Peter Arbo og styreleder i NPF.

PRAKTISK INFORMASJON

Arrangør:

NPF Barents e-post til irene.snellingen@npf.no

Komite:

 • Øyvind Jørgensen
 • Lene Thorstensen
 • Vidar Kolstad
 • Iver Martens

 

Konferanseavgift:

Gratis for alle, enkel servering.

Velkommen!

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema