Seminar: Grønn energi innen maritim næring

Tid og sted

Fra: 29. januar 2020 09:30
Til: 30. januar 2020 13:00
Hvor: Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Energiklyngen Nord vil sammen med Petro Arctic, Maritimt Forum Nord og LU Havtek arrangere et seminar om grønn energi innen maritim næring. Seminaret arrangeres som en del av Arctic Frontiers i Tromsø 29 januar, med en påfølgende workshop på UiT 30. januar med henblikk på å få til et nettverk for hydrogen i Nord-Norge.

Seminaret vil dekke de ulike områdene rundt elektrifisering, biogass og hydrogen, og vinkles opp mot hvilken muligheter vi har for bruk inn mot maritim næring.

PROGRAM

Grønn energi i maritim næring, inkl fiskeri og havbruk

Onsdag 29. januar

09:30 – 10:00         Registrering

10:00 – 10:15         Velkommen. Bernt Eriksen, komiteleder North Network

10:15 – 10:30         Tromsø som maritim industriklynge. Maritim Sveiseservice – Roar Karlsen, daglig leder

10:30 – 10:40         LU Havtek. Ann Cecilie Hilling Ursin, Prosjektleder LU Havtek

10:40 – 10:50         Petro Arctic. Nina K Jonassen

10:50 – 11:00         Nord-Norge i det grønne skiftet. Innovasjon Norge Arktis – Linda Beate Randal, Direktør

11:05 – 11:30         Pause og mingling

11:30 – 11:50         UiT – ARC: Pådriver for grønn energi i Nord-Norge. ARC senteret, UiT – Berit Kristoffersen og Matteo Chiesa,

11:50 – 12:10         Biogass, den nye driveren. Green House AS – Håvard Hansgård

12:10 – 12:30         Lagring av fornybar energi. Corvus Energy – Håvard Frøland, Technical Sales Engineer

12:30 – 13:30         Lunch

13:30 – 13:50         Vi er elektrisk – Verdens første elektriske røkterbåt. Grovfjord Mekaniske Verksted – Bård Meek Hansen, Adm dir

13:50 – 14:10         Flytende vind – den nye oljen. Equinor – Jon Barratt Nysæther, ledende ingeniør utvikling av flytende vind

14:10 – 14.30          Hydrogen, det nye batteriet. Elektrolyse også innen havbruk. Glomfjord Hydrogen – Finn Nordmo, prosjektleder industri

14:30 – 15:00         Pause og mingling

15:00 – 15:20         Bruk av innestengt kraft fra Raggovidda. Varanger Kraft hydrogen – Stein Mathisen

15:20 – 15:40         Produksjon av hydrogen fra naturgass med CCS. Equinor – Anna Korolko, Low Carbon Technology Lead

16:00 – 16:30         Oppsummering av dagen – og ny energi fra Aurora Spirit som forteller sin historie, og gir oss en smak på eventyret sitt

19:00 – 22:00         Middag. Felles minglemiddag med øvrige deltakere på Arctic Frontiers

                                 

Torsdag 30. januar

Workshop UiT

09:00 – 11:00         Omvisning og innlegg fra ARC- Arctic Centre for Sustainable Energy ved Universitetet i Tromsø

11:00 – 12:00         Workshop. Hva skal til for å utvikle et kompetansenettverk innen grønn energi i Nord-Norge?

12:00 – 13:00         Oppsummering og lunsj

Alle som har anledning oppfordres også til å delta på resten av Arctic Frontiers Konferansen, eller deler av denne. For deltakere på selve konferansen er det gratis å delta på dette side-eventet, og det kreves ingen ytterligere påmelding.

Påmelding

Påmeldingen til seminaret gjøres direkte på Arctic Frontiers sider ved å bruke denne koblingen https://eu.eventscloud.com/website/614/side-events/

Når man kommer inn på siden til Arctic Frontiers trykker man på «REGISTER NOW» knappen

På neste siden velger man «REGULAR PARTICIPANT» under «DELEGATE TYPE» Trykk NEXT

Fyll inn navn og kontaktdata. Trykk NEXT

Hvis man bare skal være med på denne delen av Arctic Frontiers konferansen velger man at man bare ønsker å være med på «SIDE EVENTS ONLY» og deretter «SIDE EVENTS ONLY WEDNESDAY (750,-)». For de som deltar på hele Arctic Frontiers konferansen er dette Side-eventet gratis å delta på. Trykk deretter NEXT

Hvis du vil ha lunsj på onsdag under konferansen trykker du for «LUNCH – WEDNESDAY (325)». Hvis du ønsker å være med på middagen på kvelden trykker du for «NETWORK RECEPTIONS – WEDNESDAY (650,-)» Trykk deretter NEXT

Det er dessverre ikke mulig å booke rom på konferansehotellet, men det er mulig å kontakte arrangør direkte på arcticfrontiers@vikan.no eller tlf 924 96 807 for å få hjelp med andre hotell. Trykk deretter NEXT igjen, og du aksepterer vilkår og velger betaling med enten kredittkort eller faktura, og trykker deretter SUBMIT og gjør opp i henhold til hva du har valgt.

 

Deltakelse på Workshop 30 januar på UiT er gratis, men send epost til oyvind@kupa.for påmelding for å beregne mat til lunsj og møterom.

Hvis det er spørsmål eller noe er uklart ta kontakt med Øyvind Jørgensen på oyvind@kupa.no eller tlf 909 21 167

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema