Energiklyngen Nord planlegger for aktivitet på Grøtsund

I dag ble Energiklyngen Nord tildelt 200 000kr fra Innovasjon Norge for å gå i gang med et forprosjekt med mål om økt aktivitet på Grøtsund. Målet med prosjektet er å etablere en base for å ta industriområdet i bruk for Energiklyngen Nords medlemmer.

Om Energiklyngen Nord:

Energiklyngen Nord er et tverrfaglig bedriftsnettverk som har energi, marin, maritim næring og bygg og anlegg som hovedsatsningsområder.

Gjennom utviklingsprosjekter, kompetanseheving og markedsarbeid, er vårt mål å øke konkurransekraften og potensialet til hvert medlem.

Bli medlem

Publisert:

Prosjektet tenkes lagt opp i flere faser hvor det i en første forprosjektfase vil være aktuelt å avklare medlemmenes behov for fasiliteter på Grøtsund, samt avklare begrensninger og muligheter som foreligger på det nåværende tidspunkt. Dette brukes så som grunnlag for å utvikle en forretningsplan for etablering og drift av fasiliteter på Grøtsund enten i regi av EKN eller ved opprettelse av nytt selskap.

«Vi er svært glade for å gå i gang med planleggingen, og vi har stor tro på at en base på Grøtsund vil gi gode forretningsmuligheter for medlemmene i Energiklyngen» – Styreleder i EKN Marius Storli i North Agency.

Energiklyngen Nord (EKN) har flere medlemmer som har et ønske om å kunne benytte de allerede etablerte fasilitetene ute på Grøtsund til enkeltoppdrag, men som ikke har kunnet gjøre dette fordi det ikke finnes fasiliteter for personell, produksjonshall og lager som vil være påkrevd. Det anses derfor som uaktuelt å bekoste og sette opp rigg for enkeltoppdrag. Dette gjør at anlegget ikke blir tatt i brukt all den tid ingen vil stå for etablering av nødvendige fasiliteter på området.

Tromsø Havn har fått opparbeidet et betydelig havneanlegg for industri på Grøtsund i Tromsø kommune, om lag 15 km fra Tromsø sentrum. dette kaianlegg er svært godt egnet til større operasjoner som krever en stor kaifront og store tilgjengelige arealer i bakkant.

«Vi er svært glade for det initiativet EKN har tatt, og at de ser åpenbare fordeler med å kunne gjøre operasjoner for sine kunder på Grøtsund» – Erling Bangsund, forretningsutvikler i Tromsø Havn.

Fase to i prosjektet vil da være detaljprosjektering av fasiliteter med finansiering og igangsetting av nødvendige tillatelser. Fase tre er da selve utbyggingen. Fase fire består av igangsettelse og drift av anlegg. Selve forprosjektet som det nå legges opp til, vil det være ulike arbeidspakker som det må jobbes med i ulike faser framover.

Energiklyngen Nord samler ledende leverandørbedrifter innen energi, maritim industri, sjømat, bygg og anlegg med formål å styrke hverandres konkurransekraft.

«EKN har vært positive til utviklingen av Grøtsund industriområde helt fra starten, vi skal gjøre vårt for å få mer aktivitet til nordnorsk leverandørindustri. Men det er fortsatt svært viktig å få oppgradert FV 864» – Daglig leder i EKN Ane – Marthe Sani.

 

Kontakt

Ane – Marthe Sani, KUPA, 957 05 493 anemarthe@kupa.no
Øyvind Jørgensen, KUPA, 909 21 167, oyvind@kupa.no

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema