Arctic Energy Partners møtte Energiklyngen Nord

Petro Arctic har rebrandet seg og er nå Energistemmen i Nord Norge, Arctic Energy Partners. De besøkte oss i Tromsø 10. mai.

Om Energiklyngen Nord:

Energiklyngen Nord er et samarbeidsnettverk hvor vi jobber for å for at enkeltmedlemmer hver for seg eller i samarbeidskonstellasjoner skal bli en foretrukket tilbyder på større vedlikeholds- og utbedringskontrakter innen samferdsel, maritim næring, olje- og gass og mineralutvinning.

Publisert:

Arctic Energy partners vil fortsatt være et Nord Norsk leverandørnettverk innenfor olje og gass, men nå tar de på seg oppgaven som det Nord-Norske leverandørnettverket for all energivirksomhet i landsdelen.

Nina Kivijervi Jonassen er på plass på Flow og møter viktige medlemmer i Tromsø regionen. Tromsø Havn er på plass, og Jørn Even Hansen og Erling Bangsund oppfordrer til å jobbe for full fart på vindkraft i Nord. Øyvind Jørgensen, FoU leder av Energi i Nord, og KUPA fastslår at framtiden vil etterspørre store mengder hydrogen, og spesielt grønt hydrogen. Han støtter Tromsø Havn i at vi må ha fortgang i tildelinger av konsesjoner for havvind. Vi i Tromsø har god basekapasitet på Grøtsund, og sammen med de øvrige nord norske basene i Harstad og Hammerfest er vi rustet til det neste store energieventyret i Nord. Anita Evenset i Akvaplan Niva er også til stede i møtet. Akvaplan Niva arbeider bla med miljøkartlegginger og sier at arbeidet med miljøkrav også må på plass i forkant av utbygginger av havvindparker, her har de god erfaring fra annet arbeid offshore og større konsekvensutredninger, der er klare til å sette i gang arbeidet. MArius Storli fra North Agency er styreleder i Energiklyngen Nord, og også de ruster seg nå for nye forretningsmuligheter innenfor hydrogen og vindkraft, gjennom et eget kompetanseprosjekt kalt EKN mot nye energiformer. Tromsø miljøet er veldig fornøyd med det utvidede fokuset som nå er etablert, fra Petro Arctic til Arctic Energy Partners.

I samarbeid med over 250 medlemsbedriftene, energiselskaper, olje og gass-selskaper og deres hovedleverandører skal Arctic Energy partners legge til rette for størst mulige nordnorske ringvirkninger fra energiprosjekter i Nord – Norge.  Ane – Marthe Sani er kontaktperson for Arctic Energy Partners i Tromsø

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema