Arctic Energy Port får Enova-støtte til landsstrøm.

Energiklyngen Nord gratulerer sitt medlem Tromsø Havn og Troms Kraft, som gjennom Arctic Energy Port er en av sju nye landstrømprosjekter som får Enova-støtte!   
Foto: Tromsø Havn

Om Energiklyngen Nord:

Energiklyngen Nord er et tverrfaglig bedriftsnettverk som har energi, marin, maritim næring og bygg og anlegg som hovedsatsningsområder.

Gjennom utviklingsprosjekter, kompetanseheving og markedsarbeid, er vårt mål å øke konkurransekraften og potensialet til hvert medlem.

Bli medlem

Publisert:

Stadig flere norske havner tilbyr strøm til skip slik at de kan slå av motorene når de ligger til kai. Nå støtter Enova sju nye landstrømprosjekter, fra Stavanger i sør til Tromsø i nord.

– Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for maritim næring er landstrøm et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport. Landstrøm kutter store utslipp når skip ligger ved kai, og støtter opp under økt bruk av batteri i fartøy, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

– For å nå klimamålene vi har satt oss, er vi avhengige av å ha med oss skipsfarten og næringslivet. Godt samarbeid mellom offensive aktører og støtte fra Enova gjør at det blir stadig vanligere for skip å koble seg til landstrøm når de ligger til kai. Det kutter utslipp og reduserer forurensing, da er det bra at vi investerer i flere slike anlegg langs kysten, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Følgende sju prosjekter får støtte:

Støttemottaker Sted Støttebeløp
Plug Holding AS Nordfjordeid 19 200 000 kr
Arctic Energy Port Tromsø AS Prostneset, Tromsø 8 425 000 kr
Arctic Energy Port Tromsø AS Prostneset, Tromsø 7 275 000 kr
Rosenberg Worley AS Stavanger 5 500 000 kr
Plug Holding AS Damsgård, Bergen 3 650 000 kr
Fjord Base AS Florø 2 300 000 kr
Husøyveien 135 AS Husøy Terminalen, Avaldsnes 2 000 000 kr
Sum 48 350 000 kr

 

Landstrømanleggene skal være oppe og gå senest 1. januar 2023.

 

Støtter nødvendige tiltak både på sjø og land

Dette var Enovas niende utlysing for investeringsstøtte til landstrøm. Gjennom disse rundene har Enova gitt støtte til rundt 100 landstrømprosjekter med over 700 millioner kroner.

Mange havner tilbyr nå landstrøm, og i årene som kommer vil det bli stadig flere anlegg langs hele kysten. For de aller fleste rederier vil det være penger å spare ved å ta i bruk landstrøm, også når det er tilgjengelig på bare noen av anløpene. Enova bidrar til å bygge et levedyktig lademarked gjennom økonomisk støtte til både utredning og bygging av nye anlegg samt tilrettelegging av fartøy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema