Barentshavskonferansen

25. – 27. april arrangeres Barentshavskonferansen i Hammerfest

Om Energiklyngen Nord:

Energiklyngen Nord er et tverrfaglig bedriftsnettverk som har energi, marin, maritim næring og bygg og anlegg som hovedsatsningsområder.

Gjennom utviklingsprosjekter, kompetanseheving og markedsarbeid, er vårt mål å øke konkurransekraften og potensialet til hvert medlem.

Bli medlem

Publisert:

Barentshavkonferansen er møteplassen der ulike utfordringer og muligheter knyttet til energi- og petroleumsindustrien diskuteres. Nye grønne energiformer, fremtidig aktivitet, bærekraft, klima, klimarisiko og omdømme er viktige temaer som vil bli belyst under årets konferanser. Vi viderefører vår digitale løsning fra 2021 i tillegg til at vi igjen kan møtes fysisk i Hammerfest 25. – 27. april 2022. Daglig Leder i EKN Ane – Marthe Sani vil delta på konferansen.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema