Energiklyngen representert på Arctic Business Matchmaking under Arctic Frontiers

Under årets Arctic Frontiers med tema Smart Arctic ble det for første gang arrangert en Business Matchmaking hvor oljeselskapene sammen med leverandører og øvrig næringsliv fra Finland og Norge var til stede.

Om Energiklyngen Nord:

Energiklyngen Nord er et samarbeidsnettverk hvor vi jobber for å for at enkeltmedlemmer hver for seg eller i samarbeidskonstellasjoner skal bli en foretrukket tilbyder på større vedlikeholds- og utbedringskontrakter innen samferdsel, maritim næring, olje- og gass og mineralutvinning.

Publisert:

Øyvind Jørgensen fra KUPA og Energiklyngen Nord innledet bediftspresentasjonene med å snakke om samarbeidet i Energiklyngen Nord, og presentasjon av akselratorprogrammet Arctic Accelerator som KUPA gjennomfører i samarbeid med Lundin Foundation, Equinor og Innovasjon Norge. Ove Bråten Skogeng fra Se Opp Tilkomstteknikk presenterte deretter bedriften og orienterte om tjenestene de kunne tilby, før Roar Karlsen fra Maritim Sveiseervice sammen med Steeldone Group Oy fra Finlanf, presenterte deres nylig inngåtte samarbeidsavtale.

 

Energiklyngen representert på Arctic Business Matchmaking under Arctic Frontiers 1
Ove Bråten Skogeng fra Se Opp Tilkomstteknikk

 

Energiklyngen representert på Arctic Business Matchmaking under Arctic Frontiers 2
Roar Karlsen fra Maritim Sveiseservice
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema