Partnersamling i Energi i Nord

EKN var godt representert på den første partnersamlingen i Arenaklyngen Energi i Nord.

Om Energiklyngen Nord:

Energiklyngen Nord er et tverrfaglig bedriftsnettverk som har energi, marin, maritim næring og bygg og anlegg som hovedsatsningsområder.

Gjennom utviklingsprosjekter, kompetanseheving og markedsarbeid, er vårt mål å øke konkurransekraften og potensialet til hvert medlem.

Bli medlem

Publisert:

EKN var godt representert på den første partnersamlingen i Arenaklyngen Energi i Nord, 21. – 22. februar 2023, i Tromsø.

Våre medlemmer Akvaplan-niva, Norce, Tromsø Havn, KUPA og Øyvind og Ane-Marthe fra EKN var til stede sammen med om lag 50 andre personer fra hele landsdelen.

Det ble gitt gode innlegg om energisituasjonen i nord, samt pågående prosjekter innen blant annet energisituasjonen på Svalbard, grønn luftfart, vindkraft, hydrogen og ammoniakk. I tillegg fikk vi presentasjoner fra begge universitetene i nord, og deres bidrag inn mot det grønne skiftet.

Et gjennomgående tema var viktigheten av å samarbeide for derigjennom å kunne tale med en stemme for å nå fram mot sentrale myndigheter i forhold til regulatoriske forhold og andre områder som vi har felles interesser på.

Det er veldig mye spennende som foregår i nord, og vi ser store muligheter for verdiskapning og leveranser fra medlemmene våre i takt med utbygging og drift framover.

Partnersamling i Energi i Nord 1 Partnersamling i Energi i Nord 2 Partnersamling i Energi i Nord 3 Partnersamling i Energi i Nord 4 Partnersamling i Energi i Nord 5 Partnersamling i Energi i Nord 6

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema