Snøhvit Future og leveransemuligheter.

Det skal gjøres store investeringer i Hammerfestregionen i forbindelse med neste fase i Snøhvitprosjektet og Statnetts bygging av ny 420-kv kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest. Dette gir leveransemuligheter for bedriftene i Energiklyngen Nord

Om Energiklyngen Nord:

Energiklyngen Nord er et tverrfaglig bedriftsnettverk som har energi, marin, maritim næring og bygg og anlegg som hovedsatsningsområder.

Gjennom utviklingsprosjekter, kompetanseheving og markedsarbeid, er vårt mål å øke konkurransekraften og potensialet til hvert medlem.

Bli medlem

Publisert:

Equinor og Statnett inviterete til workshop – Hammerfest 21. – 22. februar, og fra Energiklyngen Nord  deltok Roar Karlsen og Ane – Marthe Sani.

Det skal gjøres store investeringer i Hammerfestregionen i forbindelse med neste fase i
Snøhvitprosjektet og Statnetts bygging av ny 420-kv kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest.

Arbeidet som skal gjennomføres for Equinor, Hammerfest LNG er onshore kompresjon og
elektrifisering av Snøhvitanlegget.

 

Snøhvit Future og leveransemuligheter. 1

Både Equinor og Statnett har behov for betydelig med leveranser for å få gjennomført prosjektene,
og ønsker dialog med nordnorske leverandører. Lokale ringvirkninger fra aktiviteten er veldig viktig
for begge aktørene.

Det vil spesielt være behov for leveranser innen bl.a. følgende felt; betong,
entreprenører (bygg/anlegg/maskin), biofuel, lager/logistikk/havn, elektro, overnatting og servering.

Dette er leveranser som vil være interessante for flere bedrifter fra Energiklyngen Nord, og Tromsø-regionen å konkurrere om. Arrangørene var positive til å gjennomføre et lignende arrangement i Tromsø. Mer informasjon om dette kommer.

 

Snøhvit Future og leveransemuligheter. 2

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema