Store marine og maritime muligheter for lokal industri på Grøtsund

Lokal maritim industri er klar til å ta i bruk Grøtsund Industrihavn.

Om Energiklyngen Nord:

Energiklyngen Nord er et tverrfaglig bedriftsnettverk som har energi, marin, maritim næring og bygg og anlegg som hovedsatsningsområder.

Gjennom utviklingsprosjekter, kompetanseheving og markedsarbeid, er vårt mål å øke konkurransekraften og potensialet til hvert medlem.

Bli medlem

Publisert:

Rett nord for Tromsø ligger et av Norges fremste maritime industriområder, med 1200 mål regulert til industriformål, og en 130 meter lang og 22 meter dyp kai. Lokal maritim industri er klar til å ta i bruk arealene. 110 mål er allerede tatt i bruk til bakareal og kai. Prosjektet har hele veien blitt båret fram av visjonære politikere både lokalt og regionalt, i samarbeid med næringslivet i regionen.

I flere år har lokal maritim industri allerede arbeidet fra kaia på Grøtsund. Industrien har blant annet jobbet med vindparker, oljerigger og offshoreanlegg. Grøtsund har vært mobiliseringsbase for eksponerte oppdrettsanlegg (Arctic offshore Farming). Og mer kan det bli!

Utsiktene for lokal industriaktivitet er store, – dersom vi kan komme i gang. Energiklyngen Nord vil aktivt bidra til etableringen av en mekanisk, maritim industriklynge på Grøtsund.

Økt aktivitet for lokal industri

Det er investert nesten en halv milliard kroner i Grøtsund industrihavn, 50 millioner av investeringen kom fra de næringsrettede midler til regional utvikling (RDA, regional differensiert arbeidsgiveravgift). Programstyret presiserte at midlene ble gitt under en forutsetning at det ferdige anlegget skulle kunne benyttes av lokal industri.

Industrien må delta i utviklingen av Grøtsund

Tromsø kommune, Tromsø Havn, Troms fylkeskommune og Troms Kraft er alle gått sammen med Pro Tromsø for å etablere Grøtsund Industripark (GIP), i tråd med masterplanen for området. I dette arbeidet er et viktig mål å styrke maritim og marin industri lokalt, og skape nye attraktive arbeidsplasser. Grøtsund Industripark skal proaktivt arbeide for etablering av nye industriområder som kan samspille med etablert industri. Energiklyngen Nord har i flere omganger bidratt i det strategiske arbeidet med utviklingen av Grøtsund, som medlem i styrings- og arbeidsgrupper i arbeidet med masterplan I og II, et arbeid vi både er stolt av fornøyd med i ha bidratt i.

Det er svært positivt at disse sterke aktørene går sammen om å realisere mulighetene. Denne etableringen sikrer fremdrift og drivkraft rundt satsingen. Lokal industri ønsker å være en positiv medspiller i dette arbeidet. Som lettbeinte, fremoverlente og satsingsvillige lokale aktører som har sterk egeninteresse i planene, og er utålmodige på å komme i gang, ber vi om å få delta i de strategiske samtalene.

Vår største bekymring i forhold til etableringen av Grøtsund Industripark er framdrift, og muligheten for å få til verdiskapning på kort sikt.

Lokal industri har behov for en industrihall på området nå. En hall vil forenkle arbeidet med operasjoner på Grøtsund, og beskytte arbeidsfolk og materiell mot vær og uvær. Hallen bør ha en traverskran og garderobefasiliteter, samt lager. En fysisk hall blir et konkret første steg i utviklingen av et lokalt industriklynge. En industrihall vil bidra til å skape flere industriarbeidsplasser i Tromsø.

Fylkesvegen må oppgraderes

En havn er et logistikk-knutepunkt mellom sjø og land. Men på landsiden har fylkesvegen «redusert bæreevne og har sterke begrensninger for store og tungekjøretøyer». Det er helt nødvendig med en oppgradering av strekningen med tanke på både trafikkavvikling, trafikksikkerhet og transportberedskap. Troms fylkeskommune og Tromsø kommune må bli enige om en løsning for finansiering av veien med gang og sykkelsti; både for beboerne langs veien i dag, men og for å kunne videreutvikle Grøtsund i henhold til de utarbeidede masterplanene.

For medlemsbedriftene i Energiklyngen Nord representerer økt aktivitet på Grøtsund store forretningsmuligheter, samt flere sikre industriarbeidsplasser lokalt.

Vi ser med spenning fram til behandlingen i kommunestyret 17. april, om opprettelsen av selskapet Grøtsund Industripark.

 

Innlegg publisert i Nord Norsk debatt 21.mars 2024, av Ane – Marthe Sani og Marius Storli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema