Strategiprosess for EKN presentert på medlemsmøte i desember

I løpet av 2017 har styret i Energiklyngen hatt fokus på det strategiske arbeidet. Dette har munnet ut i et strategidokument som peker på noen av viktigste utfordringene og mulighetene som klyngen står overfor, og gir retning til det videre arbeidet.

Om Energiklyngen Nord:

Energiklyngen Nord er et tverrfaglig bedriftsnettverk som har energi, marin, maritim næring og bygg og anlegg som hovedsatsningsområder.

Gjennom utviklingsprosjekter, kompetanseheving og markedsarbeid, er vårt mål å øke konkurransekraften og potensialet til hvert medlem.

Bli medlem

Publisert:

Oppsummert handler det om at EKN i enda sterkere grad skal fungere som en lyttepost og informasjonskanal som sikrer at medlemmene har god oversikt over det som skjer i markedet, og også om en forsterket synlighet og profilering utad som skal komme den enkelte til gode.

– Vi skal bli mye mer synlige i den offentlige debatten og være en aktør som blir lyttet til når næringsutvikling og muligheter i nord diskuteres, forklarer Oddmund Åsen som er koordinator for klyngen.

– Samtidig er det viktig at vi bidrar på det forretningsmessige, med å være en profileringsarena som skaper nye muligheter for det enkelte medlem og bidrar til at kontrakter havner i vår region, sier leder for styret i Energiklyngen Nord, Ole-Johan Pedersen fra Albert E. Olsen.

Ifølge strategidokumentet er de overordnede målene for EKN å:

  • Øke mulighetene til å få oppdrag til medlemmene i klyngen
  • Øke samarbeidet mellom medlemmene slik at man er i posisjon til å ta større oppdrag
  • Jobbe med at enda flere skal bli sertifisert ihht. ISO 9001, Norsok S-006N (HMS) og Achilles
  • Forsterke etterutdanning og være en pådriver for kompetanseøkende samarbeid
  • Sikre klyngeeffekt gjennom samarbeid med det offentlige, relevante forskningsmiljøer og andre klyngen
  • Være en samfunnsaktør som deltar i debatten, særlig på næringspolitikk
  • Formidle relevant ekstern informasjon til deltakerne

 

I følge Ole-Johan Pedersen vil man se flere konkrete tiltak basert på strategidokumentet i de kommende året.

 

Strategiprosess for EKN presentert på medlemsmøte i desember 1
Oddmund Åsen, koordinator i klyngen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema