Takk for oppmøte på julelunsjen 13. desember

Takk til alle som møtte opp på vår tradisjonelle Julelunsj 13. desember. En spesiell takk til våre foredragsholdere som bidro med meget gode innlegg! Årets program var meget rikholdig, og ga grunnlag for mange gode diskusjoner.

Om Energiklyngen Nord:

Energiklyngen Nord er et tverrfaglig bedriftsnettverk som har energi, marin, maritim næring og bygg og anlegg som hovedsatsningsområder.

Gjennom utviklingsprosjekter, kompetanseheving og markedsarbeid, er vårt mål å øke konkurransekraften og potensialet til hvert medlem.

Bli medlem

Publisert:

Etter at vi alle hadde fått spist en god julelunsj, startet det faglige programmet med at Styreleder Ole-Johan Pedersen ønsket velkommen på vegne av styret i EKN. Deretter overtok Øyvind Jørgensen med en orientering om aktiviteten i EKN det siste halvåret, og litt planer framover. Andreas Inselseth og Charles Lien presenterte Olje- Gassklyngen Helgeland (OGH) som vi ønsker å få til et nærmere samarbeid med framover. Det ble en god diskusjon i etterkant av presentasjonen om områder hvor vi kan samarbeide framover. Konkret ser vi nå på å få til en studietur til Helgeland i første halvdel av 2019 der vi besøker utvalgte bedrifter i OGH og avslutter med et medlemsmøte sammen med medlemmene i OGH. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette på nyåret. André Wilhemsen fra Tromsø Mekaniske ga oss deretter en god introduksjon til arbeidet med Skipsverftet og deres planer framover bla med etableringen av et industrikluster på tomten på Nordøya.

 

Takk for oppmøte på julelunsjen 13. desember 1 Takk for oppmøte på julelunsjen 13. desember 2 Takk for oppmøte på julelunsjen 13. desember 3

Takk for oppmøte på julelunsjen 13. desember 4 Takk for oppmøte på julelunsjen 13. desember 5

Etter en kort beinstrekk og kaffe ga Industrikoordinator Kirsten Angelsen og Vedlikeholdsleder Johan Andreas Johansen fra Equinor en orientering om Leveranser fra Nord og Aktivitet i Nord. Leveranser fra Nord er et internt prosjekt i Equinor, hvor man ser på «Hva skal til for å øke leveransene fra Nord etter hvert som virksomheten og aktivitet flytter seg nordover?» Prosjektet skal ha konkrete aksjoner der de ser på hva som skal til for å få flere kortreiste leveranser. Kirsten påpekte også viktigheten av at alle bedriftene registrerte seg i EPIM som nå erstatter Achilles. Johan orienterte om Aktivitet i nord, herunder om utbyggingen av nye felt, og om vedlikeholdsarbeid påkrevd for å få til levetidsforlengelse på eksisterende felt.

Til slutt orienterte Magnus Skjelmo Kristiansen om status i Tromsø Kommune og planer framover for næringsutvikling i kommunen. Tromsø Kommune oppretter nå et næringsfond med de midlene de har fått inn fra Havbruksfondet.

Last ned presentasjoner her:

Julelunsj 131218 intro EKN

Informasjon om EPIM

Presentasjon Tromsø Skipsverft

20181213_TOS KOM

OGH – Energiklyngen Nord 131218

Presentasjon – Leveranser fra nord

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema