Velkommen til Tempia

Tempia er etablert i Tromsø, og blitt en del av felleskapet i Energiklyngen Nord.

Om Energiklyngen Nord:

Energiklyngen Nord er et tverrfaglig bedriftsnettverk som har energi, marin, maritim næring og bygg og anlegg som hovedsatsningsområder.

Gjennom utviklingsprosjekter, kompetanseheving og markedsarbeid, er vårt mål å øke konkurransekraften og potensialet til hvert medlem.

Bli medlem

Publisert:

Tempia AS (tidl. navn Proff Kulde) ble etablert i 2012 i Svolvær, og har utviklet seg til en innovativ aktør innen kuldebransjen. De etablerte seg i Tromsø i 2023 med en salgs- og serviceavdeling rettet mot havbruk, fiskeri og industri.

Avdelingen består av flere erfarne kuldeteknikere som skal utøve installasjons- og vedlikeholdsarbeid på kulde- og varmetekniske løsninger. Den nye Tromsøavdelingen vil ledes av Truls Hansen, som har lang erfaring fra bransjen. Sammen med seg har han 8 kolleger.

Truls Hansen har fremtidstro på vegne av landsdelen vår «Vi står ovenfor en gullalder for å bygge ut industrien i Nord-Norge». Hansen trekker fram mulighetene innenfor fiskerinæring, havbruksnæringen og mineralnæring for å nevne noen.

Han ser en stor utfordring, tilgang på energi. «Vi står i en «grønn omstilling», men uten utbygging av kraftforsyninger i landsdelen, kommer vi ikke videre». Energiutfordring, og mangel på fagfolk, er en kjent utfordring for landsdelen.

Selskapet har siden stiftelsen i 2012 opparbeidet seg en synlig posisjon innen kuldebransjen, og besitter høy samlet kunnskap for å kunne ta selskapet videre i et marked der behovet er stort for bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. Høy samlet kompetanse på flere tekniske områder som gjør oss i stand til å se muligheter for helt nye produkter eller forbedre ulike anleggstyper som allerede eksisterer.

Energiklyngen Nord er glade for at Tempia har valgt å bidra i vårt klyngefellesskap

Velkommen til Tempia 1

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema