Bli medlem

Gjennom klyngen utvikler vi vår kunnskap og skaper samarbeid som gir styrke på store prosjekter innen samferdsel, maritim næring, olje- og gass og mineralutvinning. Gjennom EKN blir vi enda sterkere.

Marlen Lauritsen

Gode relasjoner og kunnskap om markedet, er viktige forutsetninger for å lykkes i min jobb som rekrutterer. Jeg opplever å få begge deler gjennom medlemskapet i EKN, i tillegg til direkte forretning hos medlemsbedriftene. Den kompetansen og engasjementet for nordområdet, som klyngen besitter, er helt unik. I tillegg er det en utrolig fin gjeng å være en del av og møtene er alltid hyggelig, interessant og fremoverlent.

Marlen Lauritsen

Senior Advisor Dfind Executive. Medlem siden 2015

FORDELER

Solid nettverk
Påfyll av kompetanse
Deltakelse i samarbeidsprosjekter
Oppdatert informasjon om relevante bransjer og oppdrag
Felles promotering og markedsarbeid

PRISER

Oppstartsbedrift mindre enn 5 år
kr 1 000,
Skoler/utdanning/offentlig
kr 7 500,-
0-10 ansatte kr 15 000,-
11-25 ansatte kr 25 000,-
25-50 ansatte kr 35 000,-
51+ ansatte kr 55 000,-

VÅRE MEDLEMMER

Kort tekst om medlemsbedrifter.

Søknad om medlemskap

Kontaktperson: