Bjørn Tore Mathiesen
Avdelingsleder Nord-Norge

Registrert oljeselskap i Norge som driver salg av mineraloljer innenfor alle kundegrupper og er for mange en totalleverandør og samarbeidspartner innen vårt område. Våre forretningsområder er  B2B marine og auto og industri, samt B2C automatstasjoner og marina.

Bunker Oil AS leverer drivstoff og Mobil smøremidler til kystflåten og alle typer marine fartøyer (supplyflåten, fiskeflåten, plattformer, seismikkfartøy, skipsverft, oppdrett, frakteflåten og passasjerbåter/ferger), og er det oljeselskapet som har flest tankanlegg/ leveringspunkter av marine drivstoff langs kysten. Vi har leveringspunkter fra Tananger i sør til Kirkenes i nord. Våre hovedanlegg ligger i Ålesund, Tromsø, Hammerfest, Båtsfjord, Kirkenes, Bergen, Sløvåg og Tananger. Vårt hovedkontor ligger i Ålesund.

Vi disponerer bunkringsbåter i flere havner. I tillegg eier selskapet tankskipene ‘MT Kystbunker’og ‘MT Kystbunker II’, som går i rute langs kysten med bunkers- og smøreoljeleveringer. Dette fører til stor lokal tilstedeværelse langs norskekysten. Vi formidler også leveranser av bunkers og smøreoljer i utenlandske havner.

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema