Frank Wilhelmsen
Daglig leder

IMES AS er en registrert elektroentreprenør etablert 1981, lokalisert i Tromsø, ved eget kaianlegg (ISPS) med nytt og moderne service/adm. bygg sentralt i Tromsdalen.

Vårt fagområde er innen elektro, automasjon og elektronikk. Vi har en stor markedsandel innenfor de maritime næringer knyttet til fartøyer av alle slag. Fiskeflåten er av spesielt stor betydning for oss.

Våre øvrige markeder for fartøy er:

El-installasjoner, leveranser, service, vedlikehold, prosjektering og engineering – til industri, næringsbygg, idrettsanlegg, og i noe mindre grad også boliger.

Vi forhandler det meste av relevant og etterspurt utstyr innenfor alle våre markedssegmenter, og lagerfører et stort sortiment av varer og utstyr for de respektive sektorer.

Vårt geografiske markedsområde er primært Tromsø-regionen, men vi tar gjerne oppdrag over det ganske land. IMES er også involvert i mange og store oppdrag i utlandet. For tiden er vi engasjert med leveranser, varer, arbeid og tjenester på nybygg i Tyrkia, Spania, Polen og Danmark. Vi er 22 ansatte fordelt på lærlinger, montører, teknikere, ingeniører og merkantilt.

Bedriften har en sunn og solid økonomi, og omsetter for 55 – 60 mill.

Vi er medlem av Nelfo/NHO og er en godkjent opplæringsbedrift.

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema