Terje Wilhelmsen
Daglig leder

IMES AS er en registrert elektroentreprenør etablert 1981, lokalisert i Tromsø, ved eget kaianlegg (ISPS) med nytt og moderne service/adm. bygg sentralt i Tromsdalen.

Bedriften driver innenfor elektro, automasjon og elektronikk.

Vi har en stor markedsandel innenfor de maritime næringer knyttet til fartøyer av alle slag. Fiskeflåten er av spesiell stor betydning. Våre øvrige markeder er som for fartøy: el installasjoner/leveranser/service/vedlikehold/prosjektering og engineering – til industri, næringsbygg, idrettsanlegg, og i noe mindre grad også boliger.

IMES sitt geografiske markedsområde er primært Tromsø regionen, men vi tar oppdrag for våre kunder over det ganske land. Vi har også hatt, – og har mange og store oppdrag i utlandet.

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema