Ane-Mathe Sani
Seniorrådgiver

KUPA er et industrirettet innovasjons- og rådgivingsselskap. Vi har kontorsted i Harstad, Narvik, Finnsnes og Tromsø, men jobber stedsuavhengig. Vi er der kunden er, og har kunder fra hele landet. Vårt hovedmål er å skape vekstkraftige bedrifter.

Som spørsmålstegnet i logoen vår reflekterer handler det ofte om å stille de rette spørsmålene. Våre rådgiverteam hjelper oppstartsbedrifter, etablerte bedrifter, klynger og nettverk med forretningsutvikling, innovasjonsprosjekter, kommersialisering av nye produkter og tjenester, strategi og kvalitet, endringsledelse, finansiering, effektivisere produksjon og utviklingsprosjekter.

Vårt kundeløfte er drivkraft for utvikling. Verdiløftet innebærer at vi skal tilføre kundene kapasitet, kompetanse og nettverk som er viktig for å gjennomføre utvikling og omstilling. Vårt eierskap gir oss en sterk tyngde innen sjømat- og maritim næring, energi- og teknologisektoren– men kundene våre går på tvers av alle bransjer.

Våre kunder kan stole på at KUPAs tjenester og produkter er kvalitetssikret i alle ledd. Vi er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Kvalitetssystemet sikrer resultater, kundetilfredshet og kvalitet i våre tjenester.

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema