Stein Åge Kaspersen
Salgs- og markedssjef

Remiks formål er å være totalleverandør av avfallstjenester både for husholdningene og næringslivet. Selskapet skal ivareta de lovpålagte tjenestene innenfor renovasjon i Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Selskapet skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter, og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Oppgavene skal utføres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte.

Konsernet Remiks Miljøpark AS

Remiks Miljøpark AS er et aksjeselskap som eies i sin helhet av Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Hovedkontoret er lokalisert på nordre del av Tromsøya i helt nye moderne bygg. Konsernet Remiks Miljøpark AS har to datterselskaper:

  • Remiks Husholdning AS (innsamling av avfall fra husholdninger)
  • Remiks Næring AS (innsamling av avfall fra næringsliv, mottak og behandling av avfall)

 

Særoppgaven for Remiks er å utføre de lovpålagte tjenester overfor husstandene i kommunene, og samtidig kunne tilby kommersielle løsninger til befolkning og næringsliv.

Remiks tar imot og behandler over 70 000 tonn avfall pr. år. Remiks Miljøpark AS er ansvarlig for innsamling og behandling av avfall fra ca 75 000 innbyggere i Tromsø og Karlsøy, og er samtidig en fullverdig aktør innen tilbud av avfallsløsninger for næringslivet. Remiks Miljøpark AS har ca 130 ansatte.

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema