Daniel Nyhagen
Daglig leder, Tromsø Mekaniske AS

Tromsø Skipsverft ble startet i 1848 som et interessentselskap i Tromsø.  I 1918 ble selskapet omdannet til aksjeselskap.  I tillegg til reparasjon, vedlikehold og ombygging var også nybygging av båter en betydelig aktivitet helt fram til 1979, hvor siste levering var Hvalerferga 2.

I dag viderefører Tromsø Skipsverft sin tradisjonelle maritime mekaniske aktivitet gjennom datterselskapet Tromsø Mekaniske AS, samtidig som man skal utvikle ny aktivitet innenfor en stadig voksende petrolumssektor, gjennom det nyetablerte selskapet Tromsø Petro Group AS.

Dagens mekaniske anlegg på Skansen i Tromsø er nedslitt og fraflyttingsklart.  Et nytt og framtidsrettet anlegg, Tromsø Martime Næringspark AS er under planlegging. Forventet byggestart er i løpet av 2013.

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema