Medlemsfordeler

Den viktigste medlemsfordelen er tilgang til et godt nettverk. 

Vi har som mål å styrke ditt konkurransefortrinn. Dette gjør vi gjennom felles kompetanseheving, deling og kursing. Vi har et pågående kompetanseløp på nye energiformer, som du kan dra nytte av. 

Vi er og en koblingsboks mot akademia og virkemiddelapparatet, relevante kunder og andre klynger og nettverk. Og en pådriver for felles utviklingsprosjekter.  

EKN jobber for gode rammevilkår for sine medlemmer.

Vi har som mål å øke din synlighet gjennom felles markedsarbeid, blant annet gjennom deltakelse på relevante på konferanser. Vi er spesielt fokusert omkring rekruttering og behov for kompetanse i din bedrift. 
Medlemsfordeler 1

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema