Om Energiklyngen Nord

Energiklyngen Nord (EKN) ble etablert i 2010 med formål å styrke den enkelte deltaker og deltakerne samlet for å kunne være aktører i et stadig mer krevende marked.

Om oss 1

Solid nettverk

Energiklyngen Nord (EKN) ble etablert i 2010 med formål å styrke den enkelte deltaker og deltakerne samlet for å kunne være aktører i et stadig mer krevende marked.

I dag er vi et solid nettverk av leverandørbedrifter i nord. Medlemsbedriftene i Energiklyngen Nord er hver for seg svært kapable leverandører med spisskompetanse og gjennomføringsevne innenfor en rekke fagområder. 

Våre medlemsbedrifter har særlige fortrinn innen vedlikeholds- og utbedringskontrakter.

Sterkere sammen

Gjennom EKN blir vi enda sterkere. Vi bygger nettverk, deler informasjon og  får solid kompetansepåfyll. Vi er til stede på en rekke viktige arenaer og møteplasser, som ONS, Nor Fishing, Barentshavskonferansen og Nordområdekonferansen, hvor vi legger til rette for B2B.

EKN er også medlemmenes samlede stemme inn i andre samarbeid, som Petro Arctic, Energi i Nord, DIH Oceanpolis. Vi har tett myndighetskontakt med fylkeskommune og kommune, så vel som en stemme internasjonalt gjennom Arctic Economic Council.  Andre spennende prosjekter som LU Havtek, Energi i Nord og Arctic Frontiers er EKN også med på. 

Klyngen fokuserer sterkt på kompetansepåfyll og samarbeidsprosjekter inn mot nye energiformer, som eksempelvis elektrifisering og hydrogen. 

EKN bidrar til å realisere nye ideer i medlemsbedriftene og i klyngen gjennom en egen idégenerator, samt kompetansemeglerordningen.Spør gjerne din kontaktperson om et EKN-prosjekt kan være aktuelt.

 

For spørsmål eller henvendelser, ta kontakt med daglig leder i EKN:
Ane-Marthe Sani, 957 05 49,3, anemarthe@kupa.no

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema