Energiklyngen Nord er forpliktet til å akselerere grønn omstilling og bærekraft i Nord-Norge

t Energiklyngen Nord (EKN) er tydelig forpliktet til å akselerere grønn omstilling og bærekraft i Nord-Norge, og disse planene viser veien for en spennende og lovende fremtid.

Vi har satt oss et ambisiøst mål om å omforme EKN til en ledende lokal klynge for grønn omstilling i løpet av de neste tre årene.

PRESENTASJON EKN

Gjennom prosjektet «Bærekraft og grønn omstilling» har EKN ambisjoner om å:

 • Bidra til et bærekraftig næringsliv i nord-Norge.
 • Øke leveransene fra nordnorske industribedrifter.
 • Styrke innovasjonskraften i det lokale næringslivet.
 • Opprette en nærmere tilknytning mellom FoU-aktiviteter og næringslivet.
 • Øke omsetningen til medlemsbedriftene til tross for sanksjoner mot Russland.
 • Etablere et sterkt industrikluster rundt Grøtsund.
 1. Økt Medlemskap: Øke EKNs medlemskap med tillegg av 10 nye medlemmer.
 2. Bærekraftig Praksis: Oppnå at 20 bedrifter rapporterer at de jobber med bærekraftige løsninger.
 3. Opplæring i Bærekraft: Tilby opplæring i bærekraftig praksis til 20 bedrifter, slik at de kan begynne å rapportere om dette.
 4. FoU-prosjekter: Starte minst 5 FoU-prosjekter fra EKN-medlemsbedrifter.
 5. Samarbeid: Inngå minst 3 samarbeidsavtaler mellom EKN og andre industrikluster i landsdele

Prosjektet er støttet av Troms og Finnmark Fylkeskommune

Nyheter knyttet til prosjekt:

Kontakt

Energiklyngen Nord
FLOW Coworking, Strandgata 9, 9008 Tromsø

Tel: 957 05 493
Send e-post

Kontaktpersoner
Kontaktskjema